Uitleg van��het franchise non concurrentiebeding

Zaak: be��indiging franchiserelatie na 3 jaar, breed concurrentiebeding

Een jurist (fiscaal en burgerlijk recht) gaat een samenwerking aan met een franchisegever, waarbij de formule is gericht op het adviseren van ondernemingen op bedrijfskundig en bancair gebied. De jurist be��indigt de��franchiserelatie na drie jaar . Hij gaat als zelfstandig ondernemer juridische diensten verlenen. De franchisegever vordert nakoming van het non-concurrentiebeding van de franchiseovereenkomst, dat luidt: “Het is de partner, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van franchisegever, verboden om��(…) betrokken te zijn bij activiteiten die liggen��op het terrein van werkzaamheden van de onderneming van franchisegever en/of met deze gelieerde ondernemingen of die aan activiteiten op dat terrein concurrerend zijn.” Wat is de uitleg van het franchise non concurrentiebeding bij deze brede omschrijving “activiteiten die liggen op het terrein van franchisegever en met deze gelieerde ondernemingen”?

Rechter: uitleg van het franchise non concurrentiebeding

De rechtbank oordeelt dat in dit geval de redelijke uitleg van het franchise non concurrentiebeding meebrengt dat het geven van juridisch advies niet kan worden aangemerkt als concurrerend. Het werkterrein van de franchisegever is “het geven van bedrijfskundig en bancair advies”. Dat door ����n of meer partners van franchisegever ook wel eens juridische adviezen worden gegeven, maakt nog niet dat dit deel is gaan uitmaken van het werkterrein van franchisegever of onder het verbod van het concurrentiebeding valt. (Volledige uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 6 juli 2016)

Conclusie: brede omschrijving concurrentiebeding kan worden beperkt

De franchiseformule was gericht op advies op bedrijfskundig en bancair gebied. Daarnaast werden binnen de franchiseformule ook andere activiteiten uitgeoefend, zoals fiscaal en juridisch advies. De rechter vond het in dit geval niet redelijk dat het concurrentiebeding breder zou gelden dan de formule die door de franchisegever werd gehanteerd. In de uitleg van het franchise non concurrentiebeding werd de brede werking dus beperkt. Daarbij speelt misschien ook de overweging dat de jurist anders geen mogelijkheid zou hebben om zijn vak uit te oefenen. De uitleg van de overeenkomst kan in zo’n geval een manier zijn om een onredelijke uitkomst te voorkomen.

Zie hier 8 manieren om de werking van een franchise non concurrentiebeding te beperken.

Terug naar het overzicht uitleg van een franchise overeenkomst.

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van een bepaling in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan��ook��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl.

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.