Zaak: uitleg zekerheidstelling in algemene voorwaarden energieleverancier

Een energieleverancier levert gas aan en onderneming in de glastuinbouw. In de algemene leveringsvoorwaarden wordt vermeld: “de leverancier kan indien het daartoe in redelijkheid termen aanwezig acht, van de klant naar diens keuze een bankgarantie of een waarborgsom verlangen tot zekerheid van betaling van de op grond van de overeenkomst of deze voorwaarden verschuldigde bedragen.” In 2009 gaat het slecht in de glastuinbouwsector, maar niet��met de onderneming. Die betaalt steeds op tijd zijn energierekeningen.��De leverancier vraagt op 20 november 2009 om “overtuigende financi��le cijfers”.�� De leverancier geeft aan dat zij zekerheid zal vragen als de onderneming hier niet aan meewerkt. De leverancier stelt nog dat als de zekerheidstelling niet op 30 november 2009 is ontvangen,��zij de relatie zal be��indigen.��De onderneming gaat niet in op de verzoeken van de leverancier. De leverancier is per 1 januari 2010 gestopt met gaslevering. Zij daagt de leverancier en vraagt betaling van een onbetaalde factuur, betreffend het verschil tussen de inkoopprijs voor 2010 en 2011 en de dagprijs. De onderneming stelt dat zij steeds tijdig heeft betaald en de leverancier geen aanleiding of recht had om aanvullende zekerheid te vragen.

Rechter: bevoegdheid bestaat, maar is te slordig uitgevoerd

De rechter is van oordeel dat verslechterde marktomstandigheden een omstandigheid kunnen vormen om om aanvullende zekerheid te vragen. De rechtbank oordeelt vervolgens dat de leverancier niet op deze wijze om zekerheid mocht vragen. De gehanteerde termijnen van de leverancier waren te kort, zeker gezien het feit dat de onderneming geen betalingsachterstand had of heeft gehad. Onder die omstandigheden hoefde de onderneming niet mee te werken. De leverancier heeft ten onrechte zelf het contract be��indigd. Voor zover hier voor haarzelf schade uit voortkwam, is deze voor haar eigen rekening.

Conclusie: bevoegdheid in algemene voorwaarden geldig, maar met zorg uitoefenen

De rechter onderkent dat de leverancier in haar algemene voorwaarden de bevoegdheid kan opnemen om te vragen om zekerheidstelling. De leverancier lijkt hier een vrij brede bevoegdheid toe te hebben. De leverancier pakt het echter verkeerd aan: zij geeft de ondernemer geen redelijke kans om hier op te reageren. Als de leverancier naar aanleiding van het uitblijven van een reactie van de ondernemer de overeenkomst ontbindt, kan zij��geen schadevergoeding vragen.��Als de leverancier een langere termijn voor reactie had gegeven, en een iets langere opzeggingstermijn had gehanteerd, waren de kansen op schadevergoeding groter geweest.

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van��algemene voorwaarden��in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.