In het (internationale) handelsverkeer zijn er relatief weinig juridische standaarddocumenten. Partijen bepalen vaak zelf de inhoud van een overeenkomst. Bankgaranties zijn belangrijk ter ondersteuning van het handelsverkeer. Zij garanderen dat er bij voldoening van bepaalde voorwaarden betaling plaats zal vinden, ook als de andere partij vindt het onjuist is dat betaling plaatsvindt. De bank garandeert dat onder bepaalde voorwaarden een bedrag zal worden betaald aan een partij. De bank is zelf geen partij bij de overeenkomst waar de betaling op ziet. De bankgarantie is meestal afhankelijk van de voldoening van een verplichting van ����n van partijen in de tussen partijen geldende overeenkomst. Banken hanteren hier vaak een bepaalde standaard in. Er zijn ook internationale afspraken voor de opstelling en interpretatie van bankgaranties. Deze strikte en beperkte regels voor de opstelling een bankgarantie betekenen dat bij de uitleg van een bankgarantie bijna altijd een hele strikte en taalkundige interpretatie wordt toegepast. In de meeste rechterlijke uitspraken komt dit ook terug.

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van een bepaling in een bankgarantie, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl.

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.