De��regels die in de rechtspraak zijn gevormd voor uitleg van een contract zijn tamelijk abstract. Het is moeilijk om een��concrete regel te maken die voor alle gevallen geldt, omdat elk geval weer anders is. Voor een goed begrip van de manier waarop de uitlegregels werken, moet dus naar de toepassing in de praktijk worden gekeken. Hieronder��gaan we in op de kern van gevallen waarin de rechter de uitlegregels toepast in de praktijk, met conclusies en verbetertips voor duidelijke afspraken.

Uitleg van een overnameovereenkomst

Wat is de betekenis van “schuldenvrij” bij overname van aandelen in een vennootschap?

Uitleg overname kantoorpanden, valt een huuropzegging onder “nadere afspraken”?

Hoe wordt “know how” uitgelegd na een bedrijfsovername?

Uitleg concurrentiebeding: betekent “straal” reisafstand of geografische afstand?

Hoe wordt��”omzet” uitgelegd bij een earn out afspraak?

��Uitleg van algemene voorwaarden

Hoe moet een recht op zekerheidstelling worden uitgelegd in algemene voorwaarden van een energieleverancier?

Hoe moet een opschortingsrecht worden uitgelegd in algemene voorwaarden van een aannemer?

Hoe moet de verschuldigdheid van een succes fee in algemene voorwaarden van een werving en selectiebureau worden uitgelegd?

Uitleg van een franchiseovereenkomst

Wat betekent “activiteiten op terrein van franchisegever” bij de uitleg van een franchise non concurrentiebeding?

Uitleg franchiseovereenkomst: afnameverplichting ook van toepassing op internetverkoop onder andere naam?

Wat betekent “marktconforme prijzen” bij verplichte inkoopprijzen bij franchise?

Uitleg van een intentieovereenkomst

Wat betekent “marktconforme prijzen” bij de uitleg van een intentieovereenkomst?

Uitleg van een bankgarantie

Wat betekent��”alle vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst” bij uitleg van een bankgarantie?

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van een bepaling in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl.

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.