Zaak: uitleg��van een opschortingsrecht in algemene voorwaarden

Een aannemer sluit een aannemingsovereenkomst met een particulier voor de verbouwing van een huis voor EUR 212.500. De aannemingsovereenkomst vermeldt: “art. 4.7: Verzuim: de opdrachtgever is zonder meer meteen in verzuim indien hij niet, of niet tijdig, dan wel onvolledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (…) De aannemer is in geval van verzuim zijdens de opdrachtgever meteen gerechtigd om het werk op te schorten totdat de opdrachtgever zijn verzuim volledig en aanstonds heeft gezuiverd.” De particulier betaalt de hoofdsom, maar laat een deel van het ongecontracteerde meerwerk van EUR 3.900 onbetaald. De aannemer stopt daarop met alle werkzaamheden (niet alleen het meerwerk). De particulier laat een andere aannemer de werkzaamheden afronden. De aannemer vordert betaling van zijn rekeningen inzake meerwerk en de particulier vordert betaling van de kosten van het inschakelen van de andere aannemer.

Rechter: proportioneel gebruik maken van bevoegdheid

De rechter stelt vast dat er sprake is van uitleg van een opschortingsrecht in algemene voorwaarden. De aannemer doet een beroep op artikel 4.7 van haar algemene voorwaarden. De particulier voert aan dat dit niet van toepassing is op meerwerk.

De rechter oordeelt dat��over deze voorwaarde niet apart is onderhandeld. De rechter oordeelt dan dat met het in artikel 4.7 genoemde “werk” (“de aannemer is gerechtigd het werk meteen op te schorten”) zeker drie verschillende dingen kunnen worden bedoeld: het gehele werk (aangenomen en meerwerk), het aangenomen werk of het (meer)werk waar de onbetaalde factuur betrekking op heeft. Nu er over de uitleg van de term onduidelijkheid bestaat en de voorwaarden door de aannemer zijn opgesteld, geldt de voor de particulier meest gunstige uitleg. De aannemer heeft dus ten onrechte het werk neergelegd. De particulier mocht onder deze omstandigheden een andere aannemer inschakelen. Deze kosten komen voor rekening van de aannemer. (volledige vonnis��van de rechtbank Amsterdam van 23 januari 2013)

Conclusie: onduidelijk beding voor rekening gebruiker algemene voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt vrij snel geaccepteerd. Omdat ook wordt onderkent dat algemene voorwaarden bijna niet worden gelezen, zijn er extra toetsen voor de inhoud. In geval van een onduidelijk beding, dient dit redelijkerwijs voor rekening van de gebruiker van de algemene voorwaarden te komen. De opsteller van de algemene voorwaarden doet er goed aan om haar mogelijkheden in algemene voorwaarden goed uit te werken. Bijv. door te stellen dat zij gerechtigd is het hele werk neer te leggen. Of een tussenstap in te bouwen: de aannemer is bevoegd zekerheid te vragen voor het niet betaalde deel (vermeerderd met rente en kosten), en als deze niet wordt gegeven mag de aannemer het gehele werk neerleggen.

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van��algemene voorwaarden��in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.