Partijen leggen in een intentieovereenkomst een bepaalde gezamenlijke bedoeling vast. Daarbij wordt in het algemeen een slag om de arm gehouden, omdat er nog bepaalde dingen onduidelijk zijn. Die vaak inherente vaagheid van de verplichtingen maakt een intentieovereenkomst vaak wat lastiger om af te dwingen dan een andere overeenkomst met duidelijker verplichtingen. Het opschrift “intentieovereenkomst” betekent overigens op zich niet dat er sprake is van minder goed afdwingbare verplichtingen. Als de intentieovereenkomst duidelijke verplichtingen bevat, moeten deze worden nagekomen. De noemer intentieovereenkomst heeft een bepaalde werking op de uitleg: een rechter zal geneigd zijn om te denken “er staat intentieovereenkomst, dat betekent dat partijen iets van plan waren maar er nog niet helemaal zeker genoeg van waren om het definitief vast te leggen”. In een uitleg-conflict over een intentieovereenkomst moet hier rekening mee worden gehouden.