Zaak:��”straal” in de uitleg van een concurrentiebeding

Verkoper verkoopt zijn lunchroom voor EUR 150.000,-. Koper en verkoper spreken af dat de verkoper niet gedurende 3 jaar binnen een straal van 10 kilometer van de lunchroom bij een soortgelijke onderneming betrokken zal zijn, op straffe van een boete. Verkoper begint binnen��de 3 jaar een nieuwe lunchroom. Deze ligt hemelsbreed 9 kilometer en via de kortste weg��10,6 kilometer van de verkochte lunchroom. Koper stelt dat verkoper het concurrentiebeding heeft overtreden en vordert betaling van boetes.

Rechtspraak: straal betekent hemelsbreed

Het gerechtshof oordeelt dat koper heeft gesteld dat��met ���straal��� bedoeld is de hemelsbrede afstand tussen de beide ondernemingen en dat verkoper dit niet heeft betwist. Koper had aangegeven dat de straal 10 km moest zijn. Daarbij was aangegeven dat het concurrentiebeding ook was bedoeld voor klandizie van de omliggende dorpen. Het hof oordeelt dat koper onder deze omstandigheden��kon verwachten dat dat verkoper geen lunchroom zou vestigen binnen 10 kilometer hemelsbreed vanaf de lunchroom. Het hof veroordeelt verkoper tot betaling van een��bedrag van EUR 75.000,- aan verbeurde boetes.��(volledige arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 16 augustus 2016)

Lessons learned: extra voorzichtig bij boetes��

De uitleg van het hof lijkt het meest voor de hand liggend: “straal” is de afstand van het middelpunt tot de cirkel. Het lijkt��op zich��ook verdedigbaar – althans niet onredelijk – dat je uitgaat van reisafstand. De consequentie van overtreding is hier groot: verkoper moet de helft van de koopsom terugbetalen als boete.��Kijk��bij de bepaling van de afstand van een concurrentiebeding concreet naar de kaart.��Markeer daarop de belangrijkste klanten/afzetmarkt en concurrenten voor de concrete uitwerking van een verbod.

De afstand van een concurrentiebeding is bij uitstek iets wat in de hectiek van een overnameproces “even snel tussendoor” wordt bepaald.��Maar het is een wezenlijk punt. Wat als de verkoper precies over de grens weer een nieuwe lunchroom begint, is de afstand dan ver genoeg van de oude klanten vandaan? Mensen denken soms ten onrechte dat als iemand zijn zaak verkoopt, hij daarna niet meer hetzelfde gaat doen. Tijdens het verkoopproces zal verkoper aangeven dat hij “na al die jaren��echt toe is aan iets anders”. Ga er van uit dat de verkoper de dag na overdracht van gedachten verandert en op een nieuwe locatie het spandoek “feestelijke opening” ophangt. Wat gebeurt er dan, met klanten, personeel en daarna de goodwill?

Terug naar praktijkvoorbeelden

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van��een overnameovereenkomst in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.