Een franchiseovereenkomst kenmerkt zich regelmatig door een onevenwichtigheid tussen de partijen. De franchisegever is vaak een grotere en kapitaalkrachtiger partij, die het product dat hij verkoopt – de franchiseformule – door en door kent, mede omdat de franchiseformule door veel verschillende franchisenemers wordt uitgeoefend in de markt. De franchisegever bepaalt in het algemeen wat er in de franchiseovereenkomst komt te staan. De franchisenemer heeft meestal minder beschikbaar kapitaal dan de franchisegever en is vaak niet op de hoogte van de echte in’s en outs van de franchiseformule – anders dan wat hij zelf “aan de buitenkant” van de franchiseformule heeft gezien en wat de franchisegever aan de franchisenemer heeft verteld. Deze wat negatieve schets van de verhoudingen doet er niet aan af dat de meeste franchisegevers en franchisenemers zeer succesvol en naar beider tevredenheid samenwerken.

Maar in een aantal gevallen gaat het niet goed in de samenwerking. Een conflict tussen de franchisegever en de franchisenemer heeft een hoog David vs. Goliath gehalte. De franchisenemer heeft vaak weinig financi��le middelen. Hij heeft ook een moeilijke uitgangspositie omdat de franchisegever de contracten heeft opgesteld, en meestal niet ten nadele van zichzelf. Rechters nemen vaak in overweging dat franchisenemers als ondernemers zelf de consequenties van hun eigen ondernemersbeslissingen moeten dragen. Een beroep op onervarenheid of gebrek aan specifieke knowhow, waarbij consumenten vaak wel door de rechter in bescherming worden genomen, werkt in deze zaken meestal niet. Het verschil in de persoon van partijen is vaak geen omstandigheid waar een rechter in een zaak rekening mee houdt.

Bij de uitleg van een franchiseovereenkomst zal de taalkundige uitleg meestal in het voordeel van de franchisegever zijn, omdat hij de franchiseovereenkomst heeft opgesteld. Als de franchisenemer een beroep wil doen op de bedoeling van de overeenkomst (of een redelijke uitleg) zal in zijn voordeel spelen dat hij niet is bijgestaan door deskundige adviseurs. Daarnaast zullen onduidelijke bepalingen meestal in het nadeel van de franchisegever worden uitgelegd (of��bij de uitleg van een franchiseovereenkomst worden beperkt), omdat hij het contract heeft opgesteld.

Concrete zaken over de uitleg van een franchiseovereenkomst

In de korte behandeling van rechterlijke uitspraken hieronder krijgt u een beter beeld van de verschillende standpunten die partijen ten aanzien van een bepaling kunnen innemen. Na lezing begrijpt u beter waarom een verschil in interpretatie van een woord of zin soms grote gevolgen kan hebben.

Is een afnameverplichting in een franchiseovereenkomst ook van toepassing op producten die in een webshop onder andere naam worden verkocht?

Wat betekent ���activiteiten op terrein van franchisegever��� bij uitleg van het franchise non concurrentiebeding?

Wat is de uitleg van marktconforme prijzen bij franchise?

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van een��franchiseovereenkomst in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.