Zaak: uitleg opschortende voorwaarde bij huurovereenkomst

Een verhuurder van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:203a BW sluit een huurovereenkomst met huurder voor “een bedrijfshal (ca. 1.800 m��) en kantoorruimte (ca. 50m��) met parkeerplaatsen”. De overeenkomst wordt op 14 maart 2011 gesloten voor de duur van vijf jaar. Partijen spreken verder af: “deze huurovereenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de gemeente Roermond toestemming verleent voor het gebruik van het gehuurde als kinderspeeltuin en de benodigde vergunning afgeeft.” De opschortende voorwaarde heeft als gevolg dat de overeenkomst pas tot stand komt als de opschortende voorwaarde wordt vervuld.

De gemeente heeft bij besluit van 25 augustus 2011 een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een indoorspeeltuin in het gehuurde, tot een maximum van 1.500 m��. deze vergunning is op 6 oktober 2011 definitief geworden. Op 24 september 2013 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de resterende 300 m��. Huurder heeft van november 2011 tot en met februari 2012 huur betaald. Verhuurder vordert een verklaring voor recht dat met ingang van 6 december 2011 huur verschuldigd is en betaling van achterstallige huur. De kantonrechter veroordeelt huurder tot betaling.

Rechter:

In hoger beroep overweegt de rechter dat uit de huurovereenkomst blijkt dat de opschortende voorwaarde eerst zou zijn vervuld bij een vergunningverlening voor het gebruik van het gehuurde als kinderspeeltuin. De rechter overweegt dat nergens uit blijkt dat de opschortende voorwaarde ook ��zou worden vervuld bij vergunningverlening van een gedeelte van het gehuurde als kinderspeeltuin. De rechter vernietigt de uitspraak van de kantonrechter. Nu de verhuurder een verklaring voor recht heeft gevorderd dat met ingang van 6 december 2011 huur is verschuldigd, wordt de vordering van de verhuurder afgewezen. De verhuurder moet de wel betaalde huur terugbetalen. (Volledig arrest��van het gerechtshof s-Hertogenbosch van 28 juli 2015)

Conclusie: beperkte ruimte bij uitleg opschortende voorwaarde bij huurovereenkomst

De zaak is nog niet zo simpel. Wat als de voorwaarde voor het overgrote merendeel wordt vervuld, maar voor een klein deel niet. De kantonrechter vindt dat de voorwaarde wel is vervuld, het hof niet.