De uitleg van een koopovereenkomst volgt doorgaans de “gewone regels” van uitleg van een overeenkomst. Bij de uitleg van een koopovereenkomst hangt veel af van de professionaliteit van partijen, het verkochte goed en de manier waarop de overeenkomst tot stand komt. Naarmate een koop “meer bijzonder” wordt, wordt van kopers een grotere onderzoeksplicht verwacht (bijv. bij de koop van een huis) dan in andere gevallen. De onderzoeksplicht kleurt de termen van een koopovereenkomst, in die zin dat van een koper mag worden verwacht dat hij bij gebleken onduidelijkheid doorvraagt om de onduidelijkheid weg te nemen.

Titel 1 van boek 7 BW bevat bijzondere regels voor de koopovereenkomst. Een bijzonder aandachtspunt vormt de klachtplicht van kopers, opgenomen in art. 7:23 lid 1 BW. Als een koper vindt dat er iets niet deugt aan wat hij heeft gekocht, moet hij dit bij de verkoper melden. Als de koper dit niet “binnen bekwame tijd” doet, komt zijn recht om nakoming, herstel of schadevergoeding te vorderen te vervallen. Deze vervaltermijn is korter dan de zogenaamde verjaringstermijn. Veel kopers houden hierbij nog ten onrechte de verjaringstermijn in het achterhoofd. Een verschil van mening over de uitleg van een koopovereenkomst wordt door de verkoper vaak geduid als een klacht over het verkochte object. Houd daarom ook bij een uitleg-geschil over een koopovereenkomst goed in de gaten dat de vervaltermijn niet verloopt voordat een duidelijke klacht is ingediend. De klacht

 

Concrete uitspraken over uitleg van een koopovereenkomst

In de rechterlijke uitspraken hieronder krijgt u een beter beeld van de verschillende standpunten die partijen ten aanzien van een bepaling in een koopovereenkomst kunnen innemen. Na lezing begrijpt u beter waarom een verschil in interpretatie van een woord of zin soms grote gevolgen kan hebben.

 

Jaap van LyndneAls u meer wil weten over de uitleg van een��koopovereenkomst in uw uitleg-conflict, kunt u contact met ons opnemen om��samen uw mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijv. in een analysegesprek, of��via 06 52 67 59 57 of��jaap.van.lynden@malmbergwaling.nl.

Jaap van Lynden is advocaat bij MalmbergWaling, gespecialiseerd in Samenwerkingen en Ontvlechtingen.